مولای خوب غزلهای من سلام

آبی ترین ترانه ی دنیای من سلام

نامت بلند و راهت همیشه سبز

شیرین ترین ترانه ی دنیای من سلام

آقا جانم یا صاحب الزمان.

غروب روز جمعه است و من باز بی تو سخت دلگیرم.

این صفحه را تقدیم میکنم به نگاه گرم و پر محبت شما مولای زیبای غزلهای عاشقانه ام

ممنون که به اینجا هم سری زدید

یا علی

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: حرف دل  لینک ثابت