گل هندوانه صدیق خانم گفت: آقا جانم را خدا بیامرزد. قبل از اینکه شروع کنیم به خوردن یک خاطره از او تعریف کنم.

آقا جانم میگفت :صدیق همیشه گل هندوانه را بخور.

یکهو در یک عملیات انتهاری پرید و گل هندوانه را برید و نوش جان کرد تا مبادا وصیت آقا جان روی زمین بماند.😆

هندوانه هیچ وقت نشان نمیدهد داخلش چگونه است. شاید بتوان فهمید هندوانه قرمز است یا سفید ولی آیا شیرین است  یا بی مزه معلوم نمیکند.

بعضی ها میگویند ازدواج هندوانه ی در بسته است ولی من فکر نمیکنم اینطور باشد. اگر بلد باشی طرفت را تحلیل کنی هندوانه ی پاره را خواهی دید.

امروز یک هندوانه داشتیم.بی نهایت بی مزه  ولی قرمز بود.

ظاهر زندگی دیگران شاید قرمز باشد ولی آیا باطنش هم شیرین است؟

هندوانه چقدر حرف با خودش دارد😆😆

حتی میتوان گفت کاندیدای ریاست جمهوری هم یک هندوانه در بسته است.🤔🤔

در این انتخابات بیایید تحلیل گری هندوانه ای را بیاموزیم شاید بتوانیم کاندیدایی بهتر برای رئیس جمهور شدن انتخاب کنیم.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: جنگ فرهنگی, خاطره ها  لینک ثابت