امروز که میرفتیم تهران خوردیم به ترافیک. آخر استقلال و پرسپولیس مسابقه دارند و همه از سرتاسر کشور آمده اند استادیوم آزادی.

همسرم این نرم افزار معروف ویز را نصب کرده برای پیدا کردن راهها. گفت:” بیا ببین ترافیک جلومون چقدره؟ از کجا بریم؟” از کجا بریم؟ کنجکاو شدم با دقت بیشتر بهش نگاه کنم.

خیلی وحشتناکه!

تعداد پلیس های بین راه را هم نشانت می‌دهد. تصادف وسط اتوبان را هم تشخیص داد و عکسش را فرستاد. بهترین راه را نشانت میدهد و میگوید چند نفر از ویز تو ترافیک گیر کرده اند. همه ی امکانات جاده و نام خیابانها که یک چیز عادی است.

اینکه یک نرم افزار ترافیکی اسرائیلی تا این حد اطلاعات راه های ما را دارد و تک تک ما را چک میکند که کجا میرویم و می‌آییم واقعا وحشتناک است.

نه اینکه از تکنولوژی استفاده نکنید. بکنید 

اما مراقب امنیت اطلاعات خودتان باشید.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: جنگ فرهنگی  لینک ثابت

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است


فرم در حال بارگذاری ...