#غدیر1434
#غدیر_ناب_8
#امام_شناسی
معنای امام در اصطلاح امامیه:
علامه حلی میفرماید : امام کسی است که از سوی خدای تعالی ،ریاست عام دین و دنیا را در دنیا دارا شده است. به گفته سید مرتضی امام به معنای ریاست عام دینی است که شخص از ناحیه خدای متعال نه نیابت از مکلفان، آن را دارا میشود. 1
معنای امام در اصطلاح اهل سنت:
ایجی میگوید: امامت خلافت رسول الله (ص) در اقامه دین و حفظ حوزه شریعت است که پیروی از او بر همه امت واجب است. 2

جرجانی میگوید امامت مقام شخصی است که ریاست عام دین و دنیا را دارا میباشد. 3
ابو حبیب سعدی نیز عقیده دارد امامت کبری در نظر علمای حنفی ، استحقاق تصرف عام بر خلق، ریاست دین و دنیا به جانشینی از پیامبر (ص) است. 4

————————————-
1)علی اکبر رشاد، دانشنامه امام علی (ع) ، جلد 3 صفحه 137
2 و 3 و4 همان صفحه 136

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نجم الثاقب  لینک ثابت

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است


فرم در حال بارگذاری ...